สถิติตามช่วงเวลา

สถิติจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนที่ผ่านมา

จังหวัดที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ความไม่สงบ
นราธิวาส 1
ปัตตานี 0
สงขลา 0
สตูล 0
ยะลา 0
พื้นที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ความไม่สงบ
บาเจาะ 1
ลักษณะการก่อเหตุ เหตุการณ์ความไม่สงบ
การลอบยิง 1
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ความไม่สงบ
20.01 - 22.00 น. 1
ผู้ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์ความไม่สงบ
ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ 1
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ประชาชน 0
ตำรวจ 0
ทหาร 0
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) 0
พระสงฆ์ 0
ผู้นำศาสนาอิสลาม 0
นักเรียน 0
เด็ก 0
นักศึกษา 0
ผู้หญิง 0
ครู 0
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 0
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน 0
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0
แรงงานต่างด้าว 0
ชาวต่างชาติ 0
ผู้ก่อความไม่สงบ 0
อื่นๆ (เช่น อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.), ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.), ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.), ฯลฯ) 0
ผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต
ประชาชน 0
ตำรวจ 0
ทหาร 0
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) 0
พระสงฆ์ 0
ผู้นำศาสนาอิสลาม 0
นักเรียน 0
เด็ก 0
นักศึกษา 0
ผู้หญิง 0
ครู 0
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 0
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน 0
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0
แรงงานต่างด้าว 0
ชาวต่างชาติ 0
ผู้ก่อความไม่สงบ 0
อื่นๆ (เช่น อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.), ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.), ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.), ฯลฯ) 0

ลำดับเหตุการณ์ความไม่สงบและแผนที่จุดเกิดเหตุในรอบเดือนที่ผ่านมา

Simple Map
วันที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จังหวัด อำเภอ พื้นที่เกิดเหตุ ลักษณะการก่อเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รายละเอียด
15/11/2018 โจรใต้ยิงถล่มทหารที่บาเจาะ ทำบ้านเรือนปชช.เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน 20.01 - 22.00 น. นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ การลอบยิง ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ

Copyright © 2018 SBAN Summarises. All rights reserved.
พัฒนาและดูแลระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ. ติดต่อ