เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

โดยข้อมูลที่นำมาทำการวิเคราะห์คือ ข่าวสถานการณ์ของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง มติชน ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 TPBS INN Bangkok Post The Nation ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแหล่งสารสนเทศที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทีมงาน

จุฑารัตน์ ปานผดุง

บรรณารักษ์ชำนาญการ
บริหารจัดการข้อมูล

จันทิมา จริยวัตกุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
บริหารจัดการข้อมูล

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ +66 (73) 313-928 ถึง 45 และ +66 (73) 313-486 โทรสาร +66 (73) 333-587
อีเมล oar@psu.ac.th เว็บไซต์ http://tanee.oas.psu.ac.th